Nature Zhu

Vedúca logistiky, SEMIKRON Čína

„Som veľmi hrdá, že môžem byť súčasťou jednej z popredných spoločností na trhu s polovodičmi, a tiež veľkého prispievateľa k novej čínskej energetike, ako je SEMIKRON.”


Volám sa Nature Zhu. Do spoločnosti SEMIKRON som nastúpila v roku 2005 ako recepčná, keď sa v meste Ču-chaj otvárala spoločnosť SEMIKRON Čína. Organizácia spoločnosti sa po otvorení pobočky SKCN v meste Ču-chaj postupne rozrastala a na oddelení logistiky bola často potrebná výpomoc. Okrem práce na recepcii som bola ochotná prevziať zodpovednosť aj za ďalšie úlohy. Spolu s rozvojom spoločnosti sa rozšíril aj rozsah mojej práce. Dnes som vedúcou logistiky.

Moje každodenné úlohy ako vedúcej logistiky

Ako vedúca logistiky zodpovedám za projekčné práce. Mojou úlohou je zaisťovať dostatočné zásoby materiálov na fungovanie výroby a udržiavať ich na primeranej úrovni. Aby to bolo možné, musím spolupracovať s oddeleniami predaja, zásobovania a výroby, včas rozpoznávať trendy na trhu a potreby zákazníkov, vytvárať objednávky na nákup materiálov a vhodne plánovať výrobu, a nakoniec produkty dodávať včas, aby splnili požiadavky zákazníkov. Napriek tomu vývoj nie je možné na našom dynamickom trhu predpovedať so 100 % úspešnosťou. Musím byť preto flexibilnejšia a vždy pripravená na zmeny.

Profil

Nature Zhu nastúpila do spoločnosti SEMIKRON Čína po jej založení v roku 2005. Patrí medzi prvých zamestnancov v čínskom meste Ču-chaj. V rokoch 2005 – 2007 pracovala ako recepčná. Neskôr využila príležitosť na preloženie v rámci spoločnosti SEMIKRON a v júli 2007 začala pracovať na oddelení logistiky. Začínala na oddelení služieb zákazníkom. Spoločnosť SEMIKRON podporila jej kariéru prostredníctvom viacerých školení, napríklad na zavádzanie produktov, využívanie riešenia Navision, vedenie skladu, PMC atď., a umožnila jej pracovať na nových úlohách a výzvach. Dnes pracuje v spoločnosti SEMIKRON Čína ako vedúca logistiky. Ako vedúca logistiky je zodpovedná za kontrolu materiálov pre výrobu (PMC), vedenie skladu a ďalšie logistické záležitosti.