Koho hľadáme

Vaše príležitosti v spoločnosti SEMIKRON Slovensko

Úlohy a výzvy dnešného a budúceho trhu s výkonovou elektronikou sa dajú zvládnuť iba s pomocou odborníkov s tvorivou mysľou, ktorí sa chcú profesionálne rozvíjať; či už ako špecialisti vo svojom odbore, skúsení manažéri, motivovaní nováčikovia alebo praktikanti.


Pre skúsených profesionálov

Naše výrobky podporujú budúce technológie a pomáhajú vylepšovať tradičné. Sme dobrí v oblastiach: obnoviteľné zdroje energie (veterná a solárna energia), elektrická mobilita, mobilné stroje a mnohé ďalšie.

Tešíme sa zo skúsených odborníkov a manažérov, ktorí žijú a implementujú nášho ducha „inovácií a služieb“. Dôrazne posilňujeme rýchlu integráciu nových kolegov, ktorí postupne preberajú zodpovednosť v technických záležitostiach, a v závislosti od pozície aj v riadiacich. Zručnosti každého jednotlivca sú hnacou silou nášho úspechu. V spolupráci s ďalšími profesionálmi a medzinárodnými tímami spoločne dosahujeme v globálne aktívnej skupine SEMIKRON rýchle a inovatívne pôsobenie na trhu.


Pre študentov univerzít

Neustále narastajúce požiadavky na kvalitu produkcie so zohľadnením environmentu a energetickej náročnosti, čo najrýchlejšie a najkomplexnejšie plnenie očakávaní zákazníka, to všetko si vyžaduje nové technológie, nové prístupy a nové poznatky.

V SEMIKRONe ich zabezpečujeme vzdelávaním zamestnancov a spoluprácou s vysokými školami predovšetkým technického zamerania: STU Bratislava, Trnava, Žilinská univerzita, Technická univerzita v Košiciach a VÚT v Brne.

Pre univerzitných študentov ponúkame exkurzie, odborné stáže, konzultácie k záverečným prácam a brigádnické práce.

Prezrieť si možnosti


Pre žiakov stredných škôl 

Absolventi stredných odborných škôl s technickým zameraním sú aktuálne na trhu práce najžiadanejší.
SEMIKRON má pre zabezpečenie kvality svojich výrobných procesov stály dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. Jednou z možností, ktorú využívame, je aj spolupráca so strednými odbornými školami so zameraním predovšetkým na oblasť elektrotechniky.

Aktuálne spolupracujeme so Strednou odbornou školou technickou v Piešťanoch a so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Piešťanoch. Pravidelne sa zúčastňujeme na dňoch otvorených dverí na daných školách.

Zistiť podrobnosti


Pre žiakov základných škôl 

Žiaci 9. ročníka ZŠ majú možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania v našej spoločnosti.

DUÁLNE VZDELÁVANIE je nový systém prípravy žiakov pre reálne potreby zamestnávateľov s rovnakým podielom teoretickej a praktickej výučby.

Dozvedieť sa viac 


Pracovné ponuky

Hľadáte prácu s perspektívou do budúcnosti? Potom si prezrite naše aktuálne pracovné ponuky na Slovensku.

Hľadať prácu

Kontakt

Máte otázky týkajúce sa našich pracovných príležitostí alebo postupu pri podávaní žiadosti?

Kontaktujte nás