Martina Lucká

Výrobná technička, SEMIKRON Nemecko

„Najviac sa mi na spoločnosti SEMIKRON páčia ľudia. Všetci vám vždy ochotne pomôžu a poradia.”


V spoločnosti SEMIKRON pracujem ako výrobná technička od roku 2016. Mojou hlavnou úlohou je aplikácia tepelného materiálu rozhrania na výkonové moduly. Na mojej práci sa mi páči jej rôznorodosť – od praktického dohľadu nad procesmi až po rozvoj výrobného procesu, navrhovanie a testovanie nových aplikačných schém na aplikáciu tepelnej pasty. Keď sa mala napríklad pripravovať nová výrobná linka na aplikáciu TIM, hneď ma to zaujalo. Plánovanie je jednou z mojich silných stránok, najmä ak sa môžem zapojiť do koordinácie a monitorovania rôznych fáz implementácie.

Vďaka mojej práci som v kontakte s mnohými kolegami z rôznych divízií, dokonca aj s kolegami z ostatných výrobných prevádzok, napríklad z Talianska, Slovenska alebo Číny, s ktorými pravidelne komunikujem. Moja práca je vďaka tomu veľmi rôznorodá a zaujímavá, niekedy dokonca stresujúca, ale určite v pozitívnom zmysle slova. Všetko je ale o dobrom plánovaní a riadnej dávke flexibility, takže sa to dá zvládnuť.

Pred nástupom na pozíciu výrobnej techničky som vypracovala bakalársku prácu o kvalifikácii produktov v spoločnosti SEMIKRON. Moje teoretické vedomosti tím využíval v rámci práve prebiehajúcich projektov dokonca už vtedy. Vďaka tomu som sa hneď cítila ako súčasť tímu.

„V spoločnosti SEMIKRON som sa vždy cítila dobre, dokonca aj keď som tu ako študentka pracovala na dizertačnej práci.”

Nenájdete tu pevnú hierarchiu, zamestnanci a manažment sú v podstate na rovnakej úrovni. Vďaka flexibilnému pracovnému času je atmosféra uvoľnená, pretože každý si môže pracovný deň naplánovať podľa seba. V spoločnosti SEMIKRON sa cítim ako doma a som šťastná.


Profil

Martina Lucká začala svoju prípravu na prácu v priemyselnom elektronickom inžinierstve v spoločnosti SEMIKRON v roku 2008. Z jej záujmu o technológie a inžinierstvo sa rýchlo stala vášeň.

Po dokončení 3-ročnej prípravy sa Martina rozhodla vykonať kvalifikačné skúšky na univerzite a začala študovať elektroinžinierstvo a informačné technológie na Technologickom inštitúte Georga Simona Ohma v Norimbergu. V rámci dokončenia dizertačnej práce sa vrátila do spoločnosti SEMIKRON a nakoniec v nej aj začala pracovať ako výrobná technička.