Hannes Bauer

Projektant zariadení, SEMIKRON Nemecko

„Na mojej práci si naozaj cením flexibilitu, ktorú mám pri rozhodovaní. Samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na spolupracovníkov.”


S prípravou v rámci mechatroniky som v spoločnosti SEMIKRON začal v roku 2008. Prvého 1,5 roka základnej technickej prípravy som strávil vo vzdelávacom stredisku spoločnosti Siemens, jedného zo spolupracujúcich partnerov spoločnosti SEMIKRON. Moja príprava potom pokračovala v spoločnosti SEMIKRON, kde som mal príležitosť vzdelávať sa v rôznych oboroch – výroba čipov, moduly, systémy, hybridné energie a opravovne. Získal som vedomosti o výrobe a úprave zariadení a systémov. Dokonca som mal príležitosť vyskúšať si frézovanie a zapojenie ovládacích skriniek. Najviac ma však ohromila tvorba elektrických a pneumatických obvodov.

Po dokončení prípravy som popri práci začal aj s prípravou na pozíciu technika strojného inžinierstva. Naučil som sa cenné zručnosti, ktoré každodenne využívam na pozícii inžiniera výrobných zariadení.


Moje každodenné úlohy ako technika výrobných zariadení

Dnes medzi moje pracovné úlohy patrí všetko, od plánovania a projektovania výrobných zariadení a prístrojov až po začleňovanie nových zariadení do výrobného procesu. Projektovací softvér SolidWorks je pri mojej každodennej práci nevyhnutnosťou. Som súčasťou celého procesu, od pôvodného konceptu až po konečnú implementáciu.

„Práca v spoločnosti SEMIKRON ma veľmi baví. Je naozaj zaujímavá a každý deň je plný rôznych úloh a nových výziev.”

Pracujem v dielni a som súčasťou striedajúcich sa projektových tímov. Meriame a skúmame rozdielne parametre a okolité podmienky. Pre nás ako tímy sú kľúčové faktory ako presne stanovený harmonogram, koordinácia, dobre organizovaná dokumentácia a, samozrejme, tímová spolupráca.


Profil

Hannes Bauer svoju kariéru v spoločnosti SEMIKRON začal ako učeň na oddelení mechatroniky. Po skončení prípravy bol prijatý do spoločnosti a začal pracovať vo výrobe a automatizácii. Zatiaľ čo bol u nás zamestnaný, sa v rámci kariérneho rastu rozhodol pre prípravu na pozíciu technika strojného inžinierstva. Spoločnosť ho v jeho rozhodnutí ako vždy plne podporovala. Jeho záverečná projektová práca sa týkala našej skupiny výrobkov SKiM 63/93.

Hannesovi bola potom poskytnutá dovolenka na odbornú prípravu, vďaka čomu získal potrebný čas na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov. Bavorská vláda mu udelila prestížne ocenenie „Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung“. Po získaní kvalifikácie na pozíciu technika strojného inžinierstva Hannes prešiel do projektovej divízie spoločnosti SEMIKRON, kde je zodpovedný za navrhovanie a implementáciu prispôsobených výrobných zariadení.