Chris Rice

Manažér výroby, SEMIKRON USA

„Práca v spoločnosti SEMIKRON sa mi páči, pretože môžem stále objavovať a učiť sa niečo nové, interne aj spolu s našimi zákazníkmi.”


Volám sa Chris Rice. V spoločnosti SEMIKRON USA zodpovedám za výrobu v rámci Power Electronic Stack (riešenia a systémy). V tejto úlohe mám na starosti zamestnancov výroby a testovania. Pri mojej práci musím byť iniciatívny a každý deň spolupracovať so všetkými oddeleniami spoločnosti SEMIKRON. Medzi moje povinnosti patrí organizácia personálu výroby, plánovanie výroby a príprava montážnej linky. Teší ma, keď našim zákazníkom včas dodávame kvalitné produkty.

Práca v spoločnosti SEMIKRON ma baví...

... pretože môžem stále objavovať a učiť sa niečo nové, interne aj spolu s našimi zákazníkmi. Spoločnosť SEMIKRON vždy podporovala priateľskú atmosféru a príležitosti, pri ktorých môžu vyniknúť jednotlivci. Z učenia a spolupráce so zamestnancami mám veľkú radosť a v spoločnosti SEMIKRON som už mnoho rokov spokojný.

Profil

Chris Rice nastúpil do spoločnosti SEMIKRON v roku 1985 a začínal ako montér vo výrobe. Neskôr sa stal vedúcim výrobnej linky a po získaní ďalších skúseností vedúcim výrobnej haly. Spoločnosť SEMIKRON ho podporila v rámci externých školení, napríklad Leadership Dynamics, podnikový manažment, strojárenská grafika (rysovanie), AutoCAD (a Bullet Proof Management) atď. Po získaní takéhoto vzdelania a cenných skúseností naprieč výrobou sa rozhodol prejsť do oddelenia inžinierstva.

Ako strojný projektant Chris Rice vyvinul niekoľko technológií, ktoré boli patentované. Spolu so spoločnosťou rástol aj Chris Rice. Po 12 rokoch na pozícii strojného projektanta prešiel na pozíciu manažéra výroby, z ktorej má dnes radosť.