Žiaci základných škôl

Duálne vzdelávanie

DUÁLNE VZDELÁVANIE je nový systém prípravy žiakov pre reálne potreby zamestnávateľov s rovnakým podielom teoretickej a praktickej výučby. Teoretická príprava prebieha v škole a praktická časť priamo u zamestnávateľa na základe zmluvy uzatvorenej s vybraným žiakom a jeho zákonným zástupcom.

Spoločnosť SEMIKRON spolupracuje v duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou školou technickou v Piešťanoch a je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v odboroch:

 • 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení

Obidva študijné odbory sú štvorročné s maturitou. Teoretická príprava sa strieda v týždňových intervaloch s praktickou, ktorá sa od 2. ročníku realizuje priamo v našich výrobných priestoroch.

Ponuka SEMIKRON-u pre našich žiakov v systéme duálneho vzdelávania:

 • možnosť podnikového štipendia
 • mzda za produktívnu prácu
 • zdarma pracovný odev a pracovná obuv
 • bezplatná doprava do/zo spoločnosti
 • príspevok na stravovanie v spoločnosti
 • možnosť brigádnickej práce počas prázdnin
 • možnosť účasti na akciách pre zamestnancov
 • praktické vyučovanie na nových technológiách
 • reálne pracovné skúsenosti v zahraničnej firme
 • perspektíva zamestnania po ukončení štúdia

V prípade záujmu je potrebné dodržať nasledovný postup:

 • Vybrať si niektorý z ponúkaných odborov
 • Nahlásiť nám do spoločnosti svoj záujem o praktické vyučovanie u nás, príp. záujem o exkurziu aj s rodičmi
 • Absolvovať úspešne výberový pohovor
 • Priložiť k prihláške na školu potvrdenie od nás
 • Absolvovať úspešne prijímacie skúšky v škole
 • Podpísať spolu s rodičmi učebnú zmluvu

Kontakty v SEMIKRON Slovensko


Máte otázky týkajúce sa našich pracovných príležitostí alebo postupu pri podávaní žiadosti?
 Radi Vám poskytneme potrebné informácie.Ing. Lucia Potroková

Žiaci
Výrobný personál

Ing. Lucia Potroková
Telefón: +421 33 3270 205
E-mail: praca.skvbo@semikron-danfoss.com


Semikron Danfoss s.r.o.
Šteruská 3
922 03 Vrbové

Položiť otázku