Študenti univerzít

Exkurzie

Študentom ponúkame počas 4 hodín možnosť spoznať zblízka výrobu výkonových polovodičových modulov, prezrieť si priestory výroby, oddelenie vývoja a skúšobné laboratórium.

Exkurziami sprevádzajú naši kvalifikovaní odborníci, ktorí ochotne zodpovedajú na prípadné otázky.

V závere je pripravená krátka prezentácia ohľadom letných stáží, brigád a konzultácií k záverečným prácam na univerzitách.

Občerstvenie vrátane obeda, malý darček na záver, príp. pomoc s dopravou radi zabezpečíme.


Odborné stáže

Odborné stáže sú skvelou príležitosťou ako získať praktické skúsenosti na vybraných oddeleniach:

  • Technológia výrobkov
  • Kvalita materiálov
  • Kvalita výkonových modulov
  • Skúšobné laboratórium

Stáže sú vedené vždy pod dohľadom kvalifikovaného kolegu priamo z vybraného oddelenia. Realizujú sa na základe spoločnej písomnej dohody s uvedením konkrétnych činností, odmeny a celkových podmienok:

  • zvýhodnené stravovanie priamo v priestoroch spoločnosti (výber zo 7 jedál)
  • príspevok na cestovanie v prípade denného dochádzania
  • ubytovanie na náklady spoločnosti v prípade problematického dochádzania na dennej báze

Po absolvovaní stáže získa študent „Osvedčenie o nadobudnutých teoretických znalostiach a praktických skúsenostiach“.

Na základe preukázaných vedomostí a zručností počas stáží a podľa aktuálnych možností spoločnosti môžu študenti v budúcnosti pokračovať v ďalšej spolupráci formou hlavného pracovného pomeru.

Konzultácie k záverečným prácam

Študentom končiacim bakalárske, inžinierske, príp. doktorandské štúdium ponúkame pomoc pri vypracovaní záverečných prác. Konzultantov zabezpečujeme z radov našich kvalifikovaných odborníkov po špecifikácii vzájomných očakávaní na základe žiadosti a odsúhlasenia témy práce.

Študenti majú tak príležitosť teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia uplatniť v reálnom prostredí.

Brigádnické práce

Brigádnické práce sú príležitosťou spoznať našu spoločnosť, naše hodnoty, výrobné procesy a technológie, vyskúšať si reálny pracovný život, zarobiť si vlastné peniaze.

Činnosti sa týkajú prevažne výroby a kontroly, využívajú sa predovšetkým počas dovolenkového obdobia.

Realizujú sa na základe spoločnej písomnej dohody s uvedením konkrétnych činností, odmeny a celkových podmienok:

  • zvýhodnené stravovanie priamo v priestoroch spoločnosti (výber zo 4-7 jedál)
  • možnosť využívať bezplatne dopravu zabezpečovanú spoločnosťou na vybraných trasách
  • príplatky nad rámec Zákonníka práce ako u kmeňových zamestnancov

Pracovné ponuky

Hľadáte prácu s perspektívou do budúcnosti? Potom si prezrite naše aktuálne pracovné ponuky na Slovensku.

Hľadať prácu

Kontakt

Máte otázky týkajúce sa našich pracovných príležitostí alebo postupu pri podávaní žiadosti?

Kontaktujte nás